Tietosuojaseloste

Mikä on tietosuojaseloste?


Verkkokaupalla on lainmukainen informointivelvoite kerättäessä henkilötietoja verkon kautta ja lain edellyttämä informointi tulee löytyä verkkosivuilta ennen tietojen antamista. Tietosuojaseloste sisältää rekisteriselosteen sisällön, mikä on laadittava kaikista henkilörekistereistä. Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. (Lähde: tietosuoja.fi)

 
Numminen & Wathén Oy, Kotimai.fi tietosuojaseloste


 
Rekisterinpitäjä:
Numminen & Wathén Oy, Kotimai.fi
Tammenranta 5, 12400 Tervakoski 
Y-tunnus: 2972296-3
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Elina Wathén tai Paula Numminen
P. 045-698 3405
info(at)kotimai.fi
 
Rekisterin nimi:
Kotimai.fi:n asiakasrekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
Kotimai.fi:n asiakasrekisteri on perustettu Numminen & Wathén Oy, Kotimai.fi:n asiakastietojen käsittelemiseksi ja hoitamiseksi ja tilausten sekä tilaushistorian arkistoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
 
Rekisterin sisältö:
Asiakkaan Etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä tilaus- ja laskutustiedot. Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilausten käsittelyä ja lähettämistä varten.
 
Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus:
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteriin pääsy vaatii salasanaa ja sen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy vain yrityksen henkilökunnalla tai siihen sopimussuhteessa olevalla vaitiolovelvollisuuden allekirjoittaneella henkilöllä.