Tietosuojaseloste

Mikä on tietosuojaseloste?


Verkkokaupalla on lainmukainen informointivelvoite kerättäessä henkilötietoja verkon kautta ja lain edellyttämä informointi tulee löytyä verkkosivuilta ennen tietojen antamista. Tietosuojaseloste sisältää rekisteriselosteen sisällön, mikä on laadittava kaikista henkilörekistereistä. Rekisteriselosteesta ilmenee, kuka on henkilötietojen käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä. Selosteesta ilmenee myös, mitä henkilötietoja rekisterissä on, mihin niitä käytetään ja minne tietoja säännönmukaisesti luovutetaan sekä tietojen suojauksen periaatteet. (Lähde: tietosuoja.fi)

 
KotiMai Design Oy:n tietosuojaseloste


 
Rekisterinpitäjä:
KotiMai Design Oy
Pellervonkatu 7 B 53
33540 Tampere
Y-tunnus: 2757553-3
 
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Aino-Maija Kyykoski
P. 040-733 8067
info(at)kotimai.fi
 
Rekisterin nimi:
KotiMai Design Oy:n asiakasrekisteri
 
Rekisterin käyttötarkoitus:
KotiMai Design Oy:n asiakasrekisteri on perustettu KotiMai Design Oy:n asiakastietojen käsittelemiseksi ja hoitamiseksi ja tilausten sekä tilaushistorian arkistoimiseksi. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta eteenpäin.
 
Rekisterin sisältö:
Asiakkaan Etu- ja sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite sekä tilaus- ja laskutustiedot. Asiakkailta kerätään tarkoituksen mukaiset tiedot tilausten käsittelyä ja lähettämistä varten.
 
Tietojen luovutus ja rekisterin suojaus:
Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
Rekisteriin pääsy vaatii salasanaa ja sen käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteriin on pääsy vain yrityksen henkilökunnalla tai siihen sopimussuhteessa olevalla vaitiolovelvollisuuden allekirjoittaneella henkilöllä.